Micrograft
เทคนิคการปลูกผมแบบมาตรฐาน
การปลูกผมด้วยเทคนิค MICROGRAFT
Micrograft FUE เป็นเทคนิคการปลูกผมอีกทางเลือกหนึ่งจากนามนิน หนึ่งในเทคนิคใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผลลัพธ์ผมสวย หนาแน่นเป็นธรรมชาติ
MICROGRAFT STORYTELLING
Micrograft FUE ก็คือการใช้เทคนิคการปลูกผมถาวรแบบย้ายรากผม หรือ FUE (Follicular Unit Extraction) ที่มีจุดเด่นในการนำเครื่องมือขนาดเล็กทำการเจาะและย้ายกราฟต์ผมหรือกอผมที่แข็งแรงจากด้านหลังท้ายทอย มาปลูกลงใหม่เพื่อซ่อมแซมบริเวณที่มีปัญหาผมร่วงและผมบาง จากนั้น เส้นผมใหม่จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติตลอดวงจรชีวิตของเส้นผม
WHY CHOOSE MICROGRAFT TECHNIQUE
Standard FUE Technique
ออกแบบแนวผม
สำหรับคำว่า กราฟต์ผม (Graft) หรือกอผมนั้น หมายถึงบริเวณเนื้อเยื่อขนาดเล็กของกลุ่มรากผม ซึ่งกราฟต์ผม 1 กราฟต์ อาจมีจำนวนรากผมและเส้นผมอยู่รวมกันได้ตั้งแต่ 1 – 4 เส้น แตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละคน
ประเมินพื้นที่ปลูกผม
ขั้นตอนในการปลูกผมด้วยเทคนิค Micrograft เริ่มต้นจากการประเมินพื้นที่ปลูกผม โดยแพทย์จะตีกรอบและวัดขนาดของพื้นที่ ก่อนนำไปคำนวณเพื่อหาจำนวนกราฟต์ผมที่ควรปลูกใหม่ ให้ดูหนาแน่นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของคนไข้แต่ละคนมากที่สุด ซึ่งมักจะใช้กราฟท์ผมประมาณ 55-60 กราฟท์ต่อตร.ซม.
นำเซลล์รากผมออกด้วยเทคนิคขั้นบันได
จากนั้น แพทย์จะเริ่มปลูกถ่ายเซลล์รากผม โดยฉีดยาชา และนำเซลล์รากผมออกจากหนังศีรษะด้านหลังท้ายทอยของคนไข้ โดยไม่ต้องโกนผมในบริเวณนั้นออก ซึ่งบริเวณท้ายทอยนี่เอง เป็นบริเวณที่เซลล์รากผมมีความแข็งแรงโดยธรรมชาติ และทนทานต่อการหลุดร่วงมากที่สุด
แยกเซลล์ผม
ผู้ช่วยแพทย์จะนำเซลล์รากผมที่ได้ เข้าสู่กระบวนการแยกเซลล์ด้วยกล้องไมโครสโคปเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความละเอียดในการแยกเซลล์รากผมทีละเส้น ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการปลูกผมในลำดับต่อไป ทั้งนี้ จะต้องดูแลให้รากผมในกราฟต์ผมทุก ๆ กราฟต์ ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้เพียงพอ การรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสม การเลือกน้ำยาแช่กราฟต์ผมที่มีสารอาหารและความเป็นกรด – ด่างที่พอเหมาะ ตลอดจนระมัดระวังไม่ให้กราฟต์ผมอยู่นอกร่างกายเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งอาจทำให้อัตราการรอดของรากผมและเส้นผมน้อยลง
ปลูกผมด้วยความประณีต
ในขั้นตอนต่อมา แพทย์จะฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการปลูกผมใหม่ แล้วใช้เข็มเปิดรูขนาดเล็กบนหนังศีรษะ ให้มีขนาดพอดีกับกราฟต์ผมที่จะทำการปลูก ก่อนจะใช้เครื่องมือปลายแหลมคีบกราฟต์ผมเพื่อนำมาฝังลงไปให้ได้ความลึกในระดับที่พอดีแก่การเจริญเติบโตของรากผมและเส้นผม กราฟต์ผมขนาดเล็กระดับ Micrograft ยังช่วยให้สามารถวางทิศทางของเส้นผมได้อย่างเป็นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับเส้นผมเก่า รวมถึงได้ผลลัพธ์ความหนาแน่นที่น่าพอใจ
เมื่อเสร็จเรียบร้อย ผู้ช่วยแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณบาดแผล ปิดแผล และสวมหมวกคลุมให้กับคนไข้ เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนบริเวณกราฟต์ผมที่ปลูกใหม่ และนัดตรวจสภาพเส้นผมพร้อมสระผมในเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากนั้น แพทย์จะนัดติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บริการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมและลดการหลุดร่วงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต