Workshop
กิจกรรมการอบรม หรือการจัด Workshop จากนามนิน
Workshop เรียนปลูกผมแบบตัวต่อตัวด้วยเทคนิคขั้นสูง
อีกบทบาทหนึ่งของคุณหมอนิน – แพทย์หญิงดิลกณิกนันต์ นามทองต้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการปลูกผมขั้นสูงแห่งนามนิน ก็คือการทำหน้าที่เป็น “อาจารย์แพทย์” ผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้กับแพทย์ท่านอื่น ๆ ในการจัดการกับปัญหาผมร่วง ผมบาง ไปจนถึงศีรษะล้าน ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนความมั่นใจให้คนไข้ก้าวออกไปใช้ชีวิตใหม่ได้ในทันที