การปลูกผมด้วยเทคนิค NEAT
จุดสมดุลของการสร้างสรรค์ศิลปะความงาม กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรจบกันอย่างลงตัวเสมอที่นามนิน แพทย์จะเริ่มประเมินแนวทางการรักษา ที่เหมาะกับลักษณะปัญหาของคนไข้มากที่สุด โดยพิจารณาจากความกังวลของคนไข้เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงประเมินพื้นที่ในการปลูกผม และใช้หลัก Golden Ratio ช่วยในการออกแบบแนวผมที่จะปลูกใหม่ ให้ตอบรับกับสัดส่วนใบหน้า รวมถึงเพศ วัย ตลอดจนแนวผมเดิมของคนไข้
NEAT STORYTELLING
เมื่อหน้าที่ของแพทย์ คือการดูแลชีวิตคนไข้... และหลาย ๆ ครั้ง แพทย์ก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับคนไข้ได้ เพราะ “เส้นผม” เป็นมากก ว่าแค่องค์ประกอบเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของร่างกาย นามนิน เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของเส้นผม ว่าเป็นเครื่องสะท้อนถึงบุคลิกภาพและตัวตน ซึ่งการปลูกผมเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่ต้องประกอบไปด้วยหลักวิชาเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้รับบริการ และยังต้องรวมถึงประสิทธิภาพด้านความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ ของเส้นผมที่ได้รับการปลูกขึ้นใหม่ และแสดงออกถึงอัตลักษณ์สอดคล้องกับบุคลิกภาพตามธรรมชาติของผู้รับการปลูก

นี่จึงเป็นที่มาของ “N / E / A / T” ที่มีความหมาย 2 นัยยะ ด้านศาสตร์ ที่หมายถึง เทคนิคขั้นสูงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของนามนิน (Namnin’s Exclusive Advanced Hair Transplant Technique) และ ด้านศิลป์ NEAT ที่หมายถึงความประณีตพิถีพิถันเพื่อความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของเส้นผมที่ได้รับการปลูก

N / E / A / T
Namnin Exclusive Advanced Hair Transplant Technique
เทคนิคการปลูกผมขั้นสูงเอกสิทธิ์เฉพาะของนามนิน
WHY CHOOSE NEAT TECHNIQUE
Advance hair transplant procedure
N / E / A / T Technique
Best result 98%
Short Recovery
การปลูกผมด้วยเทคนิค NEAT
เทคนิค NEAT หรือ Namnin Exclusive Advance Hair Transplant Technique ถูกพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของอาจารย์แพทย์ด้านการปลูกผม พญ.ดิลกณิกนันต์ นามทองต้น จนเกิดเป็นเทคนิคการปลูกผมขั้นสูงเอกสิทธิ์เฉพาะของนามนินโดดเด่นด้วยนวัตกรรมจากต่างประเทศและผลลัพธ์หลังการรักษาที่ก้าวหน้ายิ่งกว่าเทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction) หรือการปลูกผมถาวรแบบย้ายรากผมโดยทั่วไปสามารถตอบโจทย์คนไข้ที่กังวลกับทั้งปัญหาผมร่วง ผมบาง ไปจนถึงผมล้านได้พร้อมๆกันในการรักษาเพียงครั้งเดียวให้คุณร่วมสัมผัสประสบการณ์การปลูกผมที่มอบผลลัพธ์ใหม่แตกต่างกว่าใครๆ ได้ที่นี่

จุดสมดุลของการสร้างสรรค์ศิลปะความงามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรจบกันอย่างลงตัวเสมอที่นามนิน แพทย์จะเริ่มประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะกับลักษณะปัญหาของคนไข้มากที่สุด โดยพิจารณาจากความกังวลของคนไข้เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงประเมินพื้นที่ในการปลูกผมและใช้หลัก Golden Ratio ช่วยในการออกแบบแนวผมที่จะปลูกใหม่ให้ตอบรับกับสัดส่วนใบหน้า รวมถึงเพศ วัย ตลอดจนแนวผมเดิมของคนไข้ ขั้นตอนต่อไป คือการนำเอาเทคนิคเฉพาะของนามนินที่แพทย์ฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญมาช่วยเปลี่ยนคนไข้ไปสู่การเป็นคนใหม่ โดยแพทย์จะเป็นผู้ทำการปลูกผมให้กับคนไข้เองในทุกๆ ครั้ง คนไข้จึงวางใจได้ในประสิทธิภาพการรักษาเสมอ
การนำเซลล์รากผมออกมาในลักษณะ “ขั้นบันได”
ขั้นตอนต่อไป คือการนำเอาเทคนิคเฉพาะของนามนิน ที่แพทย์ฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญ มาช่วยเปลี่ยนคนไข้ไปสู่การเป็นคนใหม่ โดยแพทย์จะเป็นผู้ทำการปลูกผมให้กับคนไข้เองในทุก ๆ ครั้ง คนไข้จึงวางใจได้ในประสิทธิภาพการรักษาเสมอ

ในการเริ่มต้นปลูกถ่ายเซลล์รากผม แพทย์จะฉีดยาชา และนำเซลล์รากผมออกจากหนังศีรษะด้านหลังท้ายทอยของคนไข้ ซึ่งบริเวณท้ายทอยนี่เอง เป็นบริเวณที่เซลล์รากผมมีความแข็งแรงโดยธรรมชาติ และทนทานต่อการหลุดร่วงมากที่สุด

สำหรับเทคนิคในการนำเซลล์รากผมออกมาในลักษณะ “ขั้นบันได” จะเป็นการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก ที่ให้ผลลัพธ์ในการซ่อนแผลได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืนไปกับทรงผมเดิมของคนไข้ หรือที่เรียกว่า เทคนิคไร้แผลเย็บพร้อมซ่อนแผล ด้วยเทคนิคเช่นนี้ คนไข้จึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ทันทีโดยไม่ต้องพักฟื้น ไม่เพียงเท่านั้น แพทย์ยังต้องอาศัยความละเอียด ประณีต และพิถีพิถัน ในการคงความสมบูรณ์แข็งแรงของเซลล์รากผมที่นำออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมในการรักษา
แยกเซลล์รากผมทีละเส้น
ผู้ช่วยแพทย์จะนำเซลล์รากผมที่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและแยกเซลล์ด้วยกล้องไมโครสโคปเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความละเอียดในการแยกเซลล์รากผมทีละเส้น ก่อนจะแช่ในน้ำยารักษาเซลล์รากผมพร้อมสำหรับขั้นตอนการปลูกผมในลำดับต่อไป ในขั้นตอนการปลูกผมแพทย์จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.60 มิลลิเมตรเพื่อให้สามารถปลูกผมใหม่ได้อย่างหนาแน่นเพียงพอและมั่นใจได้ว่าจะมีผมขึ้นใหม่ในทุกๆ แผลที่ใช้เครื่องมือเจาะเปิดลงไปบนหนังศีรษะ โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่หนังศีรษะขนาด 1 ตารางเซนติเมตรจะมีความหนาแน่นของกอผมหรือกราฟต์ผม มากกว่า 60 กราฟต์ขึ้นไป
การออกแบบทิศทางของเส้นผม
แพทย์จะค่อยๆนำกอผมหรือกราฟต์ผมมาปลูกใหม่ในบริเวณที่มีปัญหาโดยออกแบบการวางทิศทางของเส้นผมใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางของเส้นผมเดิม นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความหนาแน่นของผมที่แตกต่างกันในผู้ชายและผู้หญิง ลักษณะของทรงผมเดิมและพื้นที่บริเวณที่ทำการปลูกผมใหม่ด้วย ที่สำคัญแพทย์จะระมัดระวังเป็นพิเศษให้เซลล์รากผมที่ปลูกใหม่อยู่ในระดับความลึกที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้เส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นและเพิ่มอัตราการอยู่รอดของเส้นผมใหม่ได้ถึงร้อยละ 98

สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาผมบาง แพทย์จะทำการปลูกผมแทรกด้วยเทคนิค “การปลูกผมตามแนวไรผม” ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษให้เส้นผมปลูกใหม่สามารถเชื่อมต่อกับแนวผมเดิมที่มีอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติจนแทบแยกไม่ออก โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยเรื่องทิศทางของเส้นผมเดิมตลอดจนองศาของเส้นผมแต่ละเส้น
ปลูกผมด้วย Implanter 0.6 mm.
ด้วยเครื่องมือที่เล็กเพียง 0.6 มิลลิเมตรนี่เองทำให้แผลที่เกิดขึ้นหลังการปลูกผมมีขนาดเล็กและมีเลือดออกน้อยแทบไม่เกิดอาการบวมช้ำ แทบไม่มีสะเก็ดแผล หรือมีสะเก็ดแผลขนาดเล็กมาก คนไข้จึงพึงพอใจกับผลลัพธ์การรักษาที่ไม่ต้องทนกับอาการเจ็บปวดไม่ต้องพักฟื้นหรือหยุดงาน และไม่รบกวนการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆตามปกติทั้งยังสามารถสระผมได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นแพทย์ยังสร้างสรรค์ และปรับแต่งกรอบหน้าให้ใหม่จากการปลูกผมเพื่อให้กรอบหน้าชัดเจนช่วยให้คนไข้ดูอ่อนกว่าวัยหรือได้ย้อนวัยกลับสู่ความเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ทั้งนี้เส้นผมใหม่จะค่อยๆเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันแรกจะสังเกตเห็นตอผมและสะเก็ดแผลเล็กๆ ซึ่งจะเริ่มยาวขึ้นประมาณ 2 – 4 มิลลิเมตรประมาณวันที่ 10 ก่อนที่เส้นผมใหม่จะหลุดร่วงออกตามปกติของวงจรเส้นผมหลังจากปลูกผมผ่านไป 2 สัปดาห์จนถึง 12 สัปดาห์ และในช่วงเดือนที่ 4 - 6 เส้นผมจะเริ่มงอกใหม่และเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเพิ่มจำนวนแลดูเป็นธรรมชาติในเดือนที่ 9 และเติบโตสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป 12 ถึง 18 เดือนหลังปลูกผม

ทั้งหมดนี้คือความใส่ใจจากนามนินที่ส่งต่อผ่านเทคนิคการปลูกผมขั้นสูง โดยฝีมือละเอียดประณีตของอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จนเกิดเป็นคุณค่าที่แตกต่างและผลลัพธ์น่าประทับใจการันตีจากลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่อีกครั้งได้สำเร็จ

NEAT for New ใส่ใจเพื่อคุณคนใหม่