'นามนิน'
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลิกภาพที่ดี
Hair Transplantation
เทคนิค NEAT
เทคนิค NEAT
การปลูกผมเทคนิค NEAT ด้วยแพทย์ทุกกราฟท์
เทคนิค Microplus N
เทคนิค Microplus N
การปลูกผมที่ต่อยอดเทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction)
เทคนิค Micrograft plus
เทคนิค Micrograft plus
เทคนิคการปลูกผมแบบ FUE แบบมาตรฐาน