'นามนิน'
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลิกภาพที่ดี
SERVICE
นามนิน ให้บริการปลูกผมแก่ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงและผมบาง ด้วยเทคนิคขั้นสูงเอกสิทธิ์หนึ่งเดียว เพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในการเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนใหม่ที่มั่นใจขึ้นกว่าเดิม
NEAT
การปลูกผมด้วยเทคนิค NEAT
การปลูกผมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เอกสิทธิ์เฉพาะนามนิน 
MICROGRAFT
การปลูกผมแบบ MICROGRAFT
เทคนิคการปลูกผมแบบ FUE แบบมาตรฐาน
HAIR GROWTH TREATMENT
HAIR TREATMENT
ซ่อมแซมและฟื้นคืนวงจรชีวิตของเส้นผมให้กลับสมบูรณ์ 
LED THERAPY
LED THERAPY
การฟื้นฟูเส้นผมด้วยแสงสีแดง LED LIGHT THERAPY