บทความ
นามนินจัดทำบทความที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเส้นผม ปัญหาผมในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงแนวทางการรักษา รายละเอียดการปลูกผม ตลอดจนผลลัพธ์หลังการปลูกผม เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ลองศึกษาและทำความเข้าใจในเบื้องต้น