LLLT
ฟื้นฟูเซลล์รากผมด้วย
การฉายแสง
LLLT
 LLLT  คือ  Low Level Laser Therapy หมายถึงการรักษาด้วยเลเซอร์คลื่นความถี่ต่ำ โดยเลเซอร์ที่ว่านี้มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 650 – 680 นาโนเมตร ซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงเลเซอร์เป็นสีแดงได้ด้วยตาเปล่า 
LLLT STORYTELLING
เมื่อแสงเลเซอร์ถูกฉายลงบนหนังศีรษะของเรา บรรดาเซลล์ทั้งหลายจะพากันดูดซับพลังงานจากคลื่นความถี่ต่ำ และพลังงานนี้เองจะไปกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด ให้สามารถนำสารอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงบริเวณรากผมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็กระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ

นับเป็นนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูเซลล์รากผมจากภายใน สู่ผมแข็งแรงสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการปลูกผมกับนามนิน จะได้รับบริการหลังการปลูกผมด้วย เพื่อผลลัพธ์ความแข็งแรงคงทนตลอดวงจรเส้นผม
WHY CHOOSE LLLT TECHNIQUE
Hair Treatment
แสงสีแดง ความยาวคลื่น 620 - 660 นาโนเมตร
ทำหน้าที่สร้างเส้นเลือดใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณใต้ผิวหนังได้ดีขึ้น นั่นหมายถึงออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมอย่างเต็มที่ ทั้งยังกระตุ้นการผลิต ATP หรือ Adenosine triphosphate ซึ่งเป็นสารประกอบที่จะแตกตัวให้พลังงานสูงแก่เซลล์ รวมถึงกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์รากผม ช่วยให้เซลล์ทำงานได้ตามปกติ และนำไปสู่การสร้างเคราตินหรือเส้นผมใหม่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าเราจะได้รับแสงเหล่านี้อยู่แล้วตามธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ในทุก ๆ วัน แต่แสงอาทิตย์ก็ประกอบด้วย UVA และ UVB ที่อาจทำร้ายเส้นผมและผิวหนัง การฉายแสงจาก LED จึงเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยกว่า
ผลลัพธ์ของการรักษา
  • เส้นผมมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น
  • กระตุ้นการสร้างเส้นผมใหม่เพิ่มขึ้น และเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม
  • ลดหรือชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมเดิม
  • ปัญหาหนังศีรษะมัน หรือหนังศีรษะแห้ง ลดลง
  • ปัญหาอาการคันศีรษะลดลง