NAD+
ชะลอความเสื่อมของเซลล์
คืนความอ่อนเยาว์จากภายใน
NAD+
นวัตกรรมฟื้นฟูถึงระดับเซลล์รากผม ด้วยพลัง NAD+ ที่ไม่ต่างจากเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการทำงานของร่างกายในทุกมิติ ให้ผลลัพธ์ในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ และคืนความอ่อนเยาว์จากภายใน
NAD+ Storytelling
NAD+ หรือ Nicotinamide adenine dinucleotide เป็นส่วนประกอบโดยธรรมชาติของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีความสำคัญในฐานะตัวกำหนดอายุขัยของเซลล์ และสามารถฟื้นฟูเซลล์ในระดับ DNA อย่างไรก็ตาม NAD+ จะมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเราอายุมากขึ้น ทำให้ไม่เป็นผลดีต่อการทำงานของสมองและร่างกาย นำไปสู่สมรรถภาพที่ถดถอยลงตามวัย แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน สามารถค้นพบวิธีการเติม NAD+ กลับเข้าสู่ร่างกายสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปได้สำเร็จ
WHY CHOOSE NAD+ TECHNIQUE
Hair Treatment
นวัตกรรมปลอดภัย ภายใต้การดูแลของแพทย์
ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการฉีด NAD+ ผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการดูดซึมจากทางเดินอาหาร พร้อมเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์รากผมและหนังศีรษะ ที่สำคัญ บริการนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้ชำนาญทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัย
พลังฟื้นฟู สู่ความอ่อนเยาว์จากภายใน
NAD+ จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาทและสมอง เสริมสมรรถนะความจำให้ดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายสามารถซ่อมแซม DNA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการอักเสบภายในเซลล์ ทั้งยังกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยองค์รวม เหมือนได้ย้อนคืนสู่ช่วงเวลาแห่งความอ่อนเยาว์อีกครั้ง